Maktab Ketahanan Nasional (MKN)

MKN adalah pusat kecemerlangan bagi pemikir strategik yang memiliki sifat dan kualiti negarawan. Objektif MKN adalah seperti berikut :

  • Beraspirasi untuk menjadi institusi yang dapat mengembangkan amalan terbaik pada tahap pemikiran tertinggi dalam menyokong kepentingan nasional secara holistik.
  • Menjadi platform bagi pemimpin di peringkat tertinggi untuk memiliki tahap akademik dan pengalaman yang mantap untuk mengembangkan dasar yang menjurus kepada kepentingan nasional terutama dalam aspek keselamatan.
  • Membangunkan pemikir strategik dan pengusaha dasar.

Maktab Pertahanan Angkatan Tentera (MPAT)

MPAT berfungsi sebagai pusat kecemerlangan nasional dalam kajian pertahanan dan perang. Objektif MPAT adalah seperti berikut:

  • Melaksanakan kajian komprehensif dalam aspek pertahanan dan perang yang merangkumi strategi, keselamatan dan hubungan antarabangsa.
  • Melaksanakan kajian yang dirumuskan untuk mengembangkan pegawai tentera yang berpengetahuan dalam isu-isu penting berkaitan strategi dan pertahanan di peringkat nasional, serantau dan global.
  • Membangunkan pegawai tentera yang dapat berinteraksi secara berkesan dengan badan pemerintah, ahli akademik dan cendekiawan dalam aspek yang berkaitan dengan keselamatan dan pertahanan.

 

Maktab Turus Angkatan Tentera (MTAT)

MTAT berfungsi sebagai pusat kecemerlangan dalam menjalankan kajian yang menekankan kepada kerjasama untuk semua perkhidmatan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Objektif MTAT adalah seperti berikut:

  • Melaksanakan kajian strategik dan pertahanan selaras dengan tujuan untuk mengembangkan pemimpin yang berkualiti yang mempunyai kemahiran dalam merancang dan melaksanakan perang serta pengurusan sumber dalam persekitaran perang bersama.
  • Membangunkan pegawai tentera yang dapat melaksanakan peranan mereka sebagai pemerintah dan staf dalam operasi bersama.
  • Membangunkan pegawai tentera yang dapat menilai faktor dan konsep dalam pembangunan ketenteraan dan pengurusan dalam organisasi pertahanan.